Bli medlem i våran ridklubb 2024

Nu kan ni lösa erat medlemskap hos oss!

Senior – 400 kr
Junior – 300 kr

För att bli medlem maila in nedanstående uppgifter till flammabyggetsrk@gmail.com samt betala in avgiften till bankgiro 5869-0462

Namn:
Personnummer 10 siffror:
Telefonnummer:
Adress:
E-post adress:
Samt skriva att ni godkänner GDPR:

Behandling av personuppgifter (GDPR):

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifter är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.